Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt

 
Download tà liệu: Link MediaFire
-) Sự hình thành CTRSH
-) Hệ thống quản lý CTRSH
-) Nguồn phát sinh CTRSH
-) Thành phần CTRSH
-) Tính chất của CTRSH
-) Vai trò quan trọng của khối lượng CTRSH
-) Phương pháp xác định và đánh giá khối lượng CTRSH
-) Tốc độ phát sinh và tốc độ thu gom chất thải rắn
-) Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phát sinh chất thải rắn
-) Thu gom và phân loại chất thải rắn
-) Lưu trữ chất thải rắn tại nguồn
-) Xử lý sơ bộ CTRSH tại nguồn


1 nhận xét:

  1. ban oi minh lien ket blog nhe . http://tuchelsea.blogspot.com/ day la blog cua minh

    Trả lờiXóa